Cenik

orov.

POPUSTI:
– otroci do 3 leta brezplačno,
– 10 % popust za otroke stare od 3 do 12 let,
– 5 % popust za obiskovalce koncertov in drugih dogodkov Mladinskega društva Bistrica ob Sotli,
– popusti na skupine, popotnike in člane popotniških organizacij po predhodnem dogovoru,
– popusti se ne seštevajo.

TURISTIČNA TAKSA:
Cena ne vključuje turistične in promocijske takse.
S 1. 1. 2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja
promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli (Ur. l. RS, št.72/2018) znaša
turistična taksa 1,20 EUR in promocijska taksa 0,30 EUR. Tako se od 1.1.2019 gostu skupno zaračuna 1,50 EUR na noč
(otroci 7-18 let 50 % višine takse).
Znesek takse se poravna hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Obe taksi se nato mesečno poravnata Občini Bistrica
ob Sotli.

Izjeme pri plačilu turistične in posledično promocijske takse so navedene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

DISCOUNTS:
– children up to 3 years free of charge
– 10% discount for children from 3 to 12 years old
– 5% discount for visitors to concerts and other events of the Youth Association Bistrica ob Sotli,
– discounts for groups, travelers and members of travel organizations by prior arrangement,
– Discounts do not add up.

TOURIST TAX:
The price does not include tourist and promotional taxes.
As of 1 January 2019, in accordance with the Tourism Development Promotion Act, a provision regarding the collection
and disbursement of promotional fees is enforced. Based on the adopted Ordinance on tourist tax in the Municipality of
Bistrica ob Sotli (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 72/2018), the tourist tax amounts to EUR 1.20 and the
promotional tax to EUR 0.30. Thus, from 1 January 2019, the guest will be charged a total of EUR 1.50 per night (children
7-18 years 50% of the fee).
The amount of the fee is paid at the same time as the payment of accommodation services. Both taxes are then paid
monthly to the Municipality of Bistrica ob Sotli.
Exceptions to the payment of tourist and consequently promotional taxes are listed in the Tourism Development
Promotion Act (ZSRT-1)

 

HOSTEL GABRONKA
Jože Gabron – sobodajalec (room rental)
Bistrica ob Sotli 17e, SI-3256 Bistrica ob Sotli
Tax number.: 30095557
Bank account: SI56 0400 1003 7383 595 (NKBM)
Bistrica ob Sotli, May 2022

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound